הכנת פתח בניה לדלת סקריניו בקיר גבס

דף הנחיות להכנת פתח בניה לדלת סקריניו בקיר גבס. הדף מסביר את המרווח שצריך לשמור בכדי להכין את הכיס הנדרש בקיר הגבס לשתילת דלת הזזה של SCRINIO.

דפים - 1

הכנסת דלת סקריניו לקיר גבס

תגובות