עמדת המשרד לאיכות הסביבה בנוגע למערכת פוטוולטאית

בעקבות פניות רבות שהתקבלו במשרד להגנת הסביבה באשר לשימוש בתאים פוטו- וולטאיים לייצור חשמל ביתי, להלן מסמך שבו מוצגת עמדת המשרד להגנת הסביבה. בנושא קרינה בלתי מייננת ממתקנים פוטו-וולטאיים וכן יישומים רלבנטיים לנושא.

אין חשש מסכנת קרינה בלתי מייננת הנפלטת ממתקן פוטו-וולטאי המהווה השפעה לבריאות הציבור השוכנים בקרבתו בתנאי שמתקינים את הממיר במרחק של 4 מ' לפחות מאזור שהיית אנשים דרך קבע.

כחלק מהמאמץ העולמי PV ממשלת ישראל מעודדת ומסבסדת ייצור חשמל בטכנולוגית להגנת הסביבה. המשרד להגנת הסביבה רואה בעין יפה את הצבת המתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית על גגות מבנים קיימים או עתידיים כחלק ממדיניות זו.

עמדת משרדי הממשלה בנוגע למערכת סולארית

תגובות