תיקי תיעוד נבחרים

רשימת פרוייקטים נבחרים של תיקי תיעוד שהוכנו עבור המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, מועצות מקומיות, עיריות וגופים פרטיים.

קטלוג תיקי תיעוד אדריכליים

תגובות