SUNVIA תאורה טבעית

מוצר "ירוק" ודקורטיבי לתאורה טבעית, חוסך באנרגית חשמל.

מתאים למגוון שונה של פרויקטים - בנייה פרטית, משרדים האנגרים, בתי-חרושת, מרכזי קניות ועוד. קיימים מספר גדלים של פתח התאורה, כאשר כל גודל מייצר עוצמת תאורה שוות ערך לתאורה חשמלית.

מידע כללי, 2 דפים, אנגלית.

קטלוג Sunvia - תאורה טבעית

תגובות