פרטי בנין - גג קל - פרט ד - חתך בין קורות עץ

פרט חתך בין קורות העץ הקונסטרוקטיביות. הפרט מראה את הסגירה התחתונה בדיקט, מעלין בידוד צמר סלעים, מעליו הפנלים המבודדים ופרטי הסגירה ביניהם.

למיקום הפרט ראה - www.saf.co.il/noa/det_1044חיבור משטחי גג קל ובידוד תרמי

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.