פרטי בנין - גג קל - פרט 8 - חפיפת לוחות גג קל

פרט סגירה בין שני לוחות גג כולל כל השכבות מהדיקט התחתון ועד ללוחות הפח למעלה. כולל את חפיפת לוחות הפח והבידוד התרמי בצמר סלעים.

למיקום הפרט ראה - www.saf.co.il/noa/det_1049פרט חפיפת לוחות גג קל

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.