פרטי בנין - מחסום לרכב מעמודוני סיינה

פרט חתך במיקום עמודוני סיינה של אקרשטיין כמחסום נמוך לרכב. הפרט מראה את הידוק האדמה ותשתית הבטון הנדרשים מתחת לריצוף המשתלב.מחסום לרכב מעמודוני סיינה

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.