פרטי בנין - שילוב מרפסת עם קיר הצללה בקיר מסך - תוכנית, חזית, מפתח פרטים

תוכנית חזית וחתך בקיר מסך כמפתח פרטים לתוכנית של שילוב מרפסת קונזולית בקיר כולל פרט הצללה ברפפות אלומיניום.שילוב מרפסת עם קיר הצללה בקיר מסך - תוכנית, חזית, מפתח פרטיםדווח על הפרת זכויות יוצרים לקובץ זה

לא מצאת? פשוט חפש.