פרטי בנין - פרט מעקה ברזל בגג

פרט למעקה מתכת וברזל יושב על קיר בולט מגג שטוח . המעקה מתאים לאזור כמו רחביה בירושלים לפי תב"ע 9988 ומתאים לשימור. המעקה מתוכנן לפי סטנדרט בטיחות ויש חלק שבולט פנימה לתוך הגג. תמונהדווח על הפרת זכויות יוצרים לקובץ זה

לא מצאת? פשוט חפש.