פרטי בנין - קיר לבני סיליקט - חגורה סמויה ומפגש עם תקרה

שני חתכים אנכיים המראים פרט חגורה סמויה הבנויה בבלוק תעלה ופרט מפגש קיר הלבנים עם תקרת הבטון.קיר לבני סיליקט - חגורה סמויה ומפגש עם תקרה

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.