פרטי בנין - פתח בצורת קשת שטוחה בקיר מחופה אבן

חזית וחתך אופקי בפתח בקיר אבן. צורת הפתח היא קשת שטוחה והמשקוף של הפתח מחופה גם הוא אבן.פתח בצורת קשת שטוחה בקיר מחופה אבן

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.