פרטי בנין - פינת קיר מחופה אריח אבן בהדבקה

שלוש אלטרנטיבות למפגש פינה בקירות מחופים אבן בהדבקה. פינה בגרונג, פינה בחפיפה ופינה בניתוק.
בפרט גם דוגמה להגדרת פוגה אנכית ואופקית.פינת קיר מחופה אריח אבן בהדבקה

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.