פרטי בנין - מפגש חלון בקיר מחופה אבן

חתך אופקי בפינת חלון וחתך אנכי בסף התחתון בחלון אלומיניום בקיר מחופה אריחי אבן בציפוי בהדבקה.

בפרט מוצע שימוש באלמנט פינה מיוחד והשלמת היציקה לתפיסת משקוף עיוור לחלון.מפגש חלון בקיר מחופה אבן

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.