פרטי בנין - קשת לבנים מעל חלון

חזית קיר מצופה לבני סיליקט ובה נראת קשת לבנים מעל למשקוף העליון ודוגמה שונה מתחת למשקוף התחתון.
ביל הלבנים פוגה עם מרווח טיט.קשת לבנים מעל חלון

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.