פרטי בנין - חיבור בין מחיצות איטונג ניצבות במפגש דמוי L

פרט חתך אופקי ומבט מרחבי על פינת קיר במפגש בין מחיצות ניצבות הבנויות מאיטונג כולל שילוב הלבנים מצד אל צד.חיבור בין מחיצות איטונג ניצבות במפגש דמוי L

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.