פרטי בנין - תפר התפשטות בגג בכיסוי פח מגלוון

שני פרטים לתפר התפשטות:
1. תפר בין גגות בגובה שווה.
2. תפר בגג בין חלקי בנין בגבהים שונים.

בפרטים נראה הטיפול ביריעות האיטום, המרווח בין הבנינים המנותקים בשכבת קלקר עם סגירה במסטיק. הכיסוי לתפר עשוי בפח מגלוון וניתן לראות את העוגנים האוחזים אותו למקומו ויוצרים אף מים.תפר התפשטות בגג בכיסוי פח מגלווןדווח על הפרת זכויות יוצרים לקובץ זה

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.