פרטי בנין - מדרגות טרצו יצוק במקום

תכנית מנחה לפרטי מדרגות טרצו יצוק במקום. תוכנית, עקרונית למדרגות, חתך אורך ורוחב.
הפרט תוכנן על ידי עירית תל אביב ויועד למדרגות במבני ציבור.מדרגות טרצו יצוק במקום

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.