פרטי בנין - מפגש מדרגות טרומיות וקיר מטויח

חתך אופקי ואנכי במדרגות טרצו טרומיות הבאות עם רום ושלח ביחידה אחת.

הפרט מראה את מפגש המדרגות עם הקיר בפנל טרומי היוצר מפגש נקי עם הטיח.מפגש מדרגות טרומיות וקיר מטויח

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.