פרטי בנין - פרט חיבור לינטלים בפתחים משיקים

מבט מרחבי על קיר במפגש בין מחיצה הניגשת אל הקיר החיצוני. המחיצות בנויות מבלוק איטונג והפרט מדגים את חיבור הלינטלים (קורות הסגירה שמעל לפתח) ליצירת פתחי דלתות.פרט חיבור לינטלים בפתחים משיקים

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.