פרטי בנין - חיבור קיר תמך חדש לקיר כובד קיים בחיפוי אבן

פרט קיר תמך מחופה אבן לקט עם גב בטון ופרט חיבור בין הקיר הקיים לקיר חדש. בפרט ניתן לראות את צינורות הניקוז של הקיר ואת המעקה בראשו. הקיר החדש עוטף את גב הקיר הקיים כדי למנוע תפר ביניהם.

מתוך סט פרטים עיריית חיפה.תוכנית חיבור קיר תומך חדש וקיר קייםדווח על הפרת זכויות יוצרים לקובץ זה

לא מצאת? פשוט חפש.