פרטי בנין - גמר חיפוי קירות פנימיים באבן או שיש

חתכים עקרוניים לגמר חיפוי קיר פנימי בלוחות אבן או שיש בהדבקה.

1. חתך אנכי בקיר מחופה אבן וסרגל תחתון ועליון.
2. קצה קיר או עמוד עם גמר מעוגל.
3. פינה חיצונית בחיבור חיפוי בגרונג.
4. פינה חיצונית בחיבור ניצב.מפגש פינות בחיפוי קיר באבן או בשישדווח על הפרת זכויות יוצרים לקובץ זה

לא מצאת? פשוט חפש.