פרטי בנין - מעבר מריצוף אבן משתלבת אל גינה

שלושה חתכים המציגים מעבר מריצוף באבן משתלבת של אקרשטיין אל גינון. קצה הריצוף נסגר אל אבן שפה כורכרית עם יסוד מבטון. החתך מציג את תשתית האבנים המשתלבות, המצע המהודק והחול.

(בתמונה מופיע חתך אחד מהשלושה המוצגים בקובץ)פרט אבן שפה בריצוף אבנים משתלבותדווח על הפרת זכויות יוצרים לקובץ זה

לא מצאת? פשוט חפש.