פרטי בנין - חיפוי מדרגות אבן או שיש - תוכנית מנחה

תוכנית עקרונית המשמשת כמנחה לפרטים במדרגות בחיפוי אבן או חיפוי שיש. בפרט נראה חתך לאורך ולרוחב המדרגות וכן תוכנית לגרם מדרגות עקרוני.
תוכנן כהנחיות למבני ציבור על ידי עירית תל אביב.חיפוי מדרגות אבן או שיש

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.