פרטי בנין - איטום כיפת תאורה ואוורור מעל פתח עגול בגג בטון

תוכנית וחתך אנכי דרך פתח עגול בגג בטון שטוח הסגור בכיפת אוורור ותאורה. הפרט מראה את סגירת יריעות האיטום אל תשתית כיפת התאורה, את טבעת ההידוק, קופינג מפח מגלוון ואיטום במסטיק.כיפת תאורה ואוורור מעל פתח עגול

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.