פרטי בנין - נישת תאורה לנורות T5 בתקרה וקיר מחופה עץ

פרט נישת תאורה לנורות T5 ומפגש קיר מצופה דיקט ועליו פורניר. כולל פרט תליה של קיר העץ סינר תאורה עליון בתקרה ליצירת שטיפה של אור על הקיר.נישת תאורה לנורות T5 בתקרה וקיר מחופה עץדווח על הפרת זכויות יוצרים לקובץ זה

לא מצאת? פשוט חפש.