פרטי בנין - ציפוי קירות קימים בלוחות גבס - מפגש עם פתח חלון או דלת

חתך אופקי דרך קירות בנויים המחופים בלוחות גבס ובידוד תרמי. הפרט מראה את הקיר המקורי, המחופה בטיח ואת הנדרש כדי להוסיף לו את החיפוי החדש. מגן קצה מפח ובו ניצב עץ סוגר את קצה הקיר ליד פתח החלון (4 אלטרנטיבות). פרופילי אומגה מחזיקים את לוחות הגבס כשבידוד תרמי מוכנס בין השכבות.
האלטרנטיבות הן לחלון ציר הנפתח אל מישור הקיר, לחלון המיושר עם הקיר המקורי ולחלון שקוע.מפגש פתח בקיר קיים מחופה בלוחות גבס חדשים

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.