פרטי בנין - פישפש לנישת פילרים

פיפש מתכת לנישת פילרים, נישה משולבת המכילה את מוני המים והחשמל. הנישה מחופה מצידה החיצוני באבן והפרט מראה את השער הכולל רשת מחוררת.דלת ביתן - פילר תשתיות

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.