פרטי בנין - תעלת תאורה בתקרה פריקה - חתך אורך

חתך אורך דרך תעלת תאורה פלואורסנטית בתקרה פריקה עשויה אריחים מינרלים מודולרים. הפרט זהה כמעט לחלוטין גם עבור תקרות פח, גבס ואחרות.
בפרט נראית התקרה האקוסטית, פרופילי החיבור, תעלת התאורה הכוללת לובר וגוף תאורה פלואורסנטי.חתך אורך בתקרת תאורה אקוסטית

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.