פרטי בנין - איטום כיפת תאורה ואוורור בגג בטון

פרט חתך אנכי דרך גג בטון שטוח עליו מותקנת כיפת תאורה ואוורור.

הגג אטום ביריעות PVC ולצורך התקנת כיפת התאורה נבנית בו מדרגה לתפיסת היריעות. רולקה קטנה מכופפת את קצה היריעה ומעליה תפיסה בפרופיל מתכת.איטום כיפת תאורה ואוורור בגג בטוןדווח על הפרת זכויות יוצרים לקובץ זה

לא מצאת? פשוט חפש.