פרטי בנין - תפר התפשטות בגג מחופה לוחות פח

חתך אנכי בתפר התפשטות במבנה מחופה לוחות פח. הפרט מראה את הקונסטרוקציה הנפרדת לשני חלקי המבנה כשתפר ההתפשטות סגור על ידי פלשינג חיצוני לאיטום נגד חדירת מים ופלשינג פנימי לסגירת נקודת החיבור. אין קשר קונסטרוקטיבי בין חלקי המבנה, המרישים או חיפוי לוחות הפח העליונים.פרט איטום גג קל בנקודת תפר התפשטותדווח על הפרת זכויות יוצרים לקובץ זה

לא מצאת? פשוט חפש.