פרטי בנין - מפגשי גג רעפים עם מזחלת וקיר בטון

ארבעה פרטים בגג רעפים הבנוי על גג בטון משופע.
1. מפגש עם מזחלת פח הבנויה בכרכוב בטון.
2. מפגש רכס עם קיר בטון ניצב.
3. מפגש גג לאורך קיר מקביל לשיפוע.
4. מפגש מזחלת עם מרזב צד.

בפרטים נראה הגג הבנוי מעל לגג בטון משופע וכולל בידוד בצמר זכוכית ואת כל פרופילי הפח הנדרשים לסגירת הקצוות מפני חדירת מים.מפגשי גג רעפים עם מזחלת וקיר בטון

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.