פרטי בנין - מזחלה מרכזית בגג עשוי פאנלים מבודדים

פרט בנייה למזחלה בגיא בין שני חלקי גג עשוי פנלים מבודדים. הפרט מראה את הקונסטרוקציה הנושאת, המרישים, המזחלה המובילה את המים אל המרזב, פלשינג למניעת חדירת מים בקצות לוחות הפנלים. הערה בפרט מתיחסת לאיטום בין חלקי המזחלה.פרט מרזב מרכזי בין חלקי גג קלדווח על הפרת זכויות יוצרים לקובץ זה

לא מצאת? פשוט חפש.