פרטי בנין - פרט מפגש תעלת תאורה ותקרה אקוסטית

פרט מפגש תעלת תאורה הבנויה מגוף תאורה תלוי ובו נורות ומפזרים, עם תקרת מגשי פח מונחת.פרט מפגש תעלת תאורה ותקרה אקוסטית

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.