פרטי בנין - רצף חלונות אלומיניום - חתך אנכי

פרטי הרכבה עקרוניים לרצף חלונות אלומיניום.
1. סף עליון אל משקוף עיוור ואיטום לוח שיש חיצוני.
2. סף תחתון עם אדן מאבן נסורה, מדרגה למשקוף עיוור ואף מים.

פרט זה הינו המשלים לפרטי חתך אופקירצף חלונות אלומיניום - חתך אנכי

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.