פרטי בנין - מאחז יד מפלדה מעוגן לקיר בטון

פרט מאחז יד מפלדה המעוגן לקיר בטון. כולל רוזטה להסתרת החיבור. גובה מאחז היד - 90 ס"מ מפני המדרגה.מאחז יד מפלדה מעוגן לקיר בטון

לא מצאת? פשוט חפש.