פרטי בנין - מדרגות טרצו יצוק במקום - חתך מדרגה ב

חתך מדרגה עקרוני למדרגות טרצו יצוקות באתר. הפרט מראה רום ושלח ביציקה אחת. המדרגות מונחות על קורת בטון יצוקה ובפרט נראה גם המפגש עם פודסט הביניים.

בפרט זה (ב) הקאנט בדופן המדרגה בנוי בצורה מדורגת.דופן מדרגות טרצו בקנט מדורג

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.