פרטי בנין - נגרות מטבח - פרטי צוקל

פרט חתך אנכי בסוקל תחתון של ארון מטבח. לפרט שתי אלטרנטיבות. באחת הארון מונח על במה בנויה קטנה ובשניה הסוקל נגרי ומצופה פורמיקה.

מיקום החתכים על פי תוכנית זו.סוקל תחתי בארון מטבח

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.