פרטי בנין - תפר התפשטות בתקרת פנים

פרט חתך אנכי בתקרה בין שני חלקי בנין שונים. החיבור דורש ביצוע של תפר התפשטות בין חלקי הבנין למניעת סדיקה.

אביזרי מתכת מיוחדים אוחזים רצועת גומי המכסה על התפר. הרצועה כמעט נסתרת לחלוטין. ואביזרי המתכת משמשים כסיום לטיוח.פרט תפר התפשטות בתקרה

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.