פרטי בנין - פתח עם סורגי רשת פלדה קבועה

פרטים וחתכים לסגירת פתח חלון ברשת קבועה. הרשת עשויה חוט פלדה 3 מ"מ ונתונה במסגרת פלדה המעוגנת אל הקיר.פתח עם סורגי רשת פלדה קבועה

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.