פרטי בנין - גדר מחופה אבן מסותתת ומעקה ברזל

פרט חזית וחתכים בגדר בטון מחופה אבן מסותתת מרובעת. על גדר האבן מותקן מעקה פלדה במסגרות מתכת.

שתי אלטרנטיבות מציעות עמודי הפרדה בין מסגרות גדר הפלדה - האחת עמוד מתכת, השניה עמוד מחופה אבן. הגדר אינה מלווה את ירידת המדרכה ומאחר והמישקים אופקיים, פני המדרכה נמצאים למעשה מעל לאבן התחתונה.גדר מחופה אבן מסותתת ומעקה ברזלדווח על הפרת זכויות יוצרים לקובץ זה

לא מצאת? פשוט חפש.