פרטי בנין - אי גנני באמצע בריכת נוי

פרט חיבור בין בריכת מים ואזור אי מגונן בתוכה. גבול האי תחום על ידי חגורת בטון הרפית ועליה אבן המשמשת גבול לבריכה. אדמת גן מוגבהת ועליה מרבד דשא מהווה את האי.אי גנני באמצע בריכת נוי

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.