פרטי בנין - מסלעות - חתכים אופיניים

שני חתכים אנכיים דרך מסלעה מדורגת המגשרת בין שני מפלסים במדרון. הפרטים מראים את התשתית הנדרשת.

1.מסלעה בקרקע טבעית.
2.מסלעה על גבי מילוי אדמה.מסלעה במדרון על גבי קרקע טבעית או מילוידווח על הפרת זכויות יוצרים לקובץ זה

לא מצאת? פשוט חפש.