פרטי בנין - עמוד מחופה אבן בזלת - איזומטריה

פרט איזומטרי על עמוד מחופה אבן בזלת מסותתת בעיבוד טובזה לשני הצדדים.

ראה גם תוכניתעמוד מחופה אבן בזלת

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.