פרטי בנין - עמוד מחופה אבן בזלת - תוכנית

שני חתכים אופקיים בעמוד מחופה אבן בזלת בסיתות טובזה.

ראה גם איזומטריה וחתךפרט עמוד מחופה אבן בזלת

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.