פרטי בנין - עמוד מחופה אבן בזלת - תוכנית

שני חתכים אופקיים בעמוד מחופה אבן בזלת בסיתות טובזה.

ראה גם איזומטריה וחתךפרט עמוד מחופה אבן בזלת

עדכונים אחרונים בספריה

פרט מדרגות אבן
16.05 (11:10)
פרט מדרגות
16.05 (10:07)
קיר לפלזמה
6.04 (11:41)
פרט איטום
3.04 (15:06)
פרט איטום
3.04 (15:05)
פרט איטום
3.04 (15:05)

לא מצאת? פשוט חפש.