פרטי בנין - סבכת מעקה פלדה מברזל מרובע - חתכים

פרט וחתכים למעקה פלדה עשוי כסבכה.

ראה גם חזיתחתך במעקה פלדה עשוי כסבכה

עדכונים אחרונים בספריה

פרט מדרגות אבן
16.05 (11:10)
פרט מדרגות
16.05 (10:07)
קיר לפלזמה
6.04 (11:41)
פרט איטום
3.04 (15:06)
פרט איטום
3.04 (15:05)
פרט איטום
3.04 (15:05)

לא מצאת? פשוט חפש.