פרטי בנין - סבכת מעקה פלדה מברזל מרובע - חזית

פרט וחזית למעקה פלדה עשוי כסבכה.

ראה גם חתךסבכת מעקה פלדה מברזל מרובע

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.