פרטי בנין - כיכר מגוננת, חיבור מיסעה, אבן שפה וריצוף - חתך

פרט תכנון נוף, תכנון כיכר מגוננת. חתך אנכי דרך כיכר גננית מהמיסעה ופני האספלט, דרך אבן השפה, אבני הריצוף של המדרכה והכיכר עצמה. הכיכר עשויה איים של אדמת גן וריצוף אבן על תשתית ויסוד בטון.

הפרט מתיחס לתוכנית זו.כיכר מגוננת, חיבור מיסעה, אבן שפה וריצוףדווח על הפרת זכויות יוצרים לקובץ זה

לא מצאת? פשוט חפש.