פרטי בנין - כיכר מגוננת, חיבור מיסעה, אבן שפה וריצוף - תוכנית

פרט תכנון נוף, תכנון כיכר מגוננת. תוכנית כיכר גננית מהמיסעה ופני האספלט, דרך אבן השפה, אבני הריצוף של המדרכה והכיכר עצמה. הכיכר עשויה איים של אדמת גן וריצוף אבן בצורת ספירלה.

ראה גם פרט זהתוכנית לכיכר באמצע כבישדווח על הפרת זכויות יוצרים לקובץ זה

לא מצאת? פשוט חפש.