פרטי בנין - מסלעה - אבן חוצצת במדרון בין אדמת גן וחצץ

חוצץ במדרון, אבן פלטות על גבי קרקע מהודקת. האבנים נועדו ליצור הפרדה בין אדמת גן בחלקו התחתון של המדרון לאבני חצץ, או שברי רעפים המפוזרים על הקרקע בחלקו העליון.מסלעה - אבן חוצצת במדרון בין אדמת גן וחצץ

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.