פרטי בנין - מדרגת אבן מונוליטית

אלמנט מדרגה מונוליטי לבניית מדרגות חוץ ביחס רום / שלח של 15 / 30. האלמנט כולל חירוץ בקצה השלח למניעת החלקה.

הפרט מראה את התשתית הנדרשת ויסוד הבטון למדרגות.אלמנט מדרגה אקרשטיין

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.